Skip to content

Գեղարվեստի արևելյան ճակատի վերաիմաստավորում

Նախագծի նպատակն է ամբողջական տեսքի բերել Հյուսիսային դպրոցի արևելյան ճակատը՝ դարձնելով այն վիզուալ գրավիչ և պատճառաբանված:

Կատարվելու են էսքիզ-լուծումներ՝ ազատվելով հատվածական գեղարվեստական միջամտություններից, ինչպես նաև հաշվի առնելով շինության դիրքը լանդշաֆտում:

Գունանկարի և գծանկարի արվեստանոցներ:

Advertisements

“Քաղաքային միջավայր – պլեներ – էտյուդներ”

“Գետը բնակավայրում” նախագծի շրջանակներում իրականացված “Քաղաքային միջավայր – պլեներ – էտյուդների, ինչպես նաև  ճամբարային գործունեության ամփոփում

Ճամբարային նախագիծ

Հունիսյան ճամբարային գործունեությունը իրականացնելու ենք քաղաքային միջավայրում՝ պլեներ-էտյուդ սկզբունքով. Նախատեսվում է կատարել հետազոտություն-ուսումնասիրություն քաղաքային միջավայրում գտնվող այգիների, պուրակների, շատրվանների և այլ հետաքրքրող օբյեկտների, որոնք կօգնեն աշակերտներին ամրապնդել գունատոնային հեռանկարի, լույսի փոփոխությունների օրինաչափությունները և ձեռք բերել դրսում աշխատելու պրակտիկ փորձ:

Նախատեսվում է արտագնա պլեներ, որի հայտը կներկայացնենք ընթացքում:

Մասնակցությունը՝ 6-12-րդ դասարանցիներ:

Պլեների աշխատանքային ժամերը՝ 11-00-13-00

Գունանկարի և գծանկարի արվեստանոցներ

Gallery

“Գունեղ հանգրվան” ավարտական ցուցահանդեսի բացումը Գեղարվեստի ցուցասրահում

Gallery

Գունանկարի և գծանկարի արվեստանոցները համալրվել են նոր նկարչական առարկաներով

Gallery

Ինքնաբացահայտում/ներկայություն ցուցահանդեսի բացումը լուսանկարներով

Ձմեռային ճամբարային գործունեություն

 

Ինքնաբացահայտում Ներկայություն

Գեղանկարչական և գրաֆիկական միջոցների խառը կիրառումով ստեղծել հորինվածքներ, որոնք հենվելով  բնազդային-ենթագիտակցական ազդակներին արտահայտեն ներքին հոգեվիճակ-տրամադրություն:

Մասնագիտական առարկաների համալիր բնույթի փոխկապակցվածություններով պայմանավորված, գունանկարի և գծանկարի արվեստանոցներում նախագիծն իրականացվում է համատեղ

Զուգահեռ իրականացվում է հաշվետու ցուցահանդեսի աշխատանքների ընտրումը, շրջանակների պատրաստումը, աշխատանքների թվայնացում, տեսաբանական հիմնավորում, էքսպոզիցիան:

Նախագծը իրականացվում է կրթահամալիրի խառը տարիքային խմբերում /6-12 դդ./:

գունանկարի և գծանկարի արվեստանոցներ