Skip to content

Ինտեգրում և բաց միջավայր – սեպտեմբերի 1, 3-7

Նախատեսվում է մասնագիտական դասընթացների սկիզբը կազմակերպել նոր և հին աշակերտների համատեղ ուժերով,  մասնակիցներին ներգրավելով արվեստանոցների ուսումնական միջավայրի կազմակերպման և առավել արդյունավետ դարձնելու աշխատանքներին:

Advertisements

2018-19 ուստարվա նախագծեր

16

ԳՈՒՆԱՆԿԱՐԻ ԵՎ ԳԾԱՆԿԱՐԻ ԱՐՎԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Գունանկարի և գծանկարի արվեստանոցներում գեղարվեստական կրթության բազային պարտադիր հիմունքների ուսուցմանը զուգահեռ իրականացվում են այդ գիտելիքների հիման վրա կառուցված նախագծեր, միջավայրի գեղարվեստական միջամտություններ, ինչպես նաև վարպետության դասեր /վերջին երկուսի պարագայում նկարչական նյութերի առկայության դեպքում/: Արդյունքները ներկայացվում են ցուցահանդեսների և շնորհանդեսների տեսքով: Աշխատանքների կազմակերպմանը մասնակցում են արվեստանոցների ղեկավարները, ինչպես նաև աշակերտները, քանի որ մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով հնարավոր չէ անջատել մեկ պրոցեսը մյուսից/բուն աշխատանքի պրոցեսը տարբեր արվեստանոցներում, էսքիզների և նախագծերի մշակում,  աշխատանքների թվայնացում, ենթաշրջանակների և շրջանակների պատրաստում, տեսաբանական հիմնավորում, էքսպոզիցիա և այլն/ :

Գույն, ֆորմա, պլաստիկա

  1. Գունա-պլաստիկական հորինվածքներ
  2. Պլեներ
  3. Ամփոփիչ ցուցադրություն /հունվար/
  4. Բալանս-դիսբալանս
  5. Կառուցվածքային ռիթմեր (դինամիկ, ստատիկ)
  6. Պլեներ /մայիս, հունիս/

Ամփոփիչ ցուցադրություն/հունիս/

Գունանկարի արվեստանոց`Կարեն Մկրտչյան,

Գծանկարի արվեստանոց`Գագիկ Չարչյան

Գունանկար – ծրագիր

գունանկար-1

ԳՈՒՆԱՆԿԱՐ

Առարկայի նպատակն է 9-12-րդ դասարանի աշակերտին տալ գիտելիքներ գունատեսության վերաբերյալ, ծանոթացնել տարբեր նյութերով և տեխնիկաներով աշխատելու սկզբունքներին ու մեթոդներին, սովորեցնել բնօրինակից ճիշտ վերարտադրել, ինչպես նաև կիրառել գեղարվեստական մտածողության զանազան ոճեր ու ձևեր և զարգացնել կատարողական վարպետության որակներ:

9-12 դաս. գունանկար ծրագիր 2018-19

Ավագ դպրոցի մուտքի ճամբարը գունանկարի և գծանկարի արվեստանոցներում: Հուլիսի 2,3

Լուսանկարները Մարինա Մկրտչյանի

Ադել Միքայելյանի անհատական ցուցահանդեսի բացումը. 24 մայիսի

Լուսանկարները՝Կարեն Բիչախչյան, Գոռ Խլոյան, Մարինա Մկրտչյան

Ճամբարային գործընթաց

Այն աշակերտները, ովքեր կարևորում են գեղարվեստական պրոցեսի շարունակականությունը հնարավորություն ունեն գունանկարի և գծանկարի արվեստանոցներում շարունակել մասնագիտական պարապմունքները:

2018-19 ուստարվա նոր ընդունվողների համար ճամբարային օրերին կազմակերպվում են բաց պարապմունքներ և կոնսուլտացիաներ, որի ընթացքում նոր աշակերտները կծանոթանան կերպարվեստի առանցքային բաղադրիչներին, կկատարեն փորձնական աշխատանքներ, կդիտեն ուսումնական ֆիլմեր:

Ծրագրի ղեկավարներ՝ Գագիկ Չարչյան, Կարեն Մկրտչյան

ՏՀՏ սենյակի ձևավորման աշխատանքները. Ավագ դպրոց

Լուսանկարները Մարինա Մկրտչյանի