Skip to content

Ադել Միքայելյանի անհատական ցուցահանդեսի բացումը. 24 մայիսի

May 29, 2018

Լուսանկարները՝Կարեն Բիչախչյան, Գոռ Խլոյան, Մարինա Մկրտչյան

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: